Hidakfórum

 

 

Rólunk

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület létrejötte, eddigi működése

Az előző évtized jobboldali kormányzásának utolsó évében kormány-közeli információkra alapozva találkozott a magyar hagyományőrzés kiemelkedő személyiségeiből álló, közel ötvenfős csoport, melynek célja egy országos hatókörű, a néphagyomány ügyét átfogó módon kezelő, segítő civil szervezet létrehozása volt. A létrehozandó szervezet – tekintettel a tagság összetételére – megalapozottan számíthatott az akkori vezetés támogatására. Az első bejegyzési kísérlet után kormányváltás történt és a kezdeti lendület elveszett. A tagság nagy részének kedvét szegte az új helyzet, melyben a várt háttér-támogatásnak már nem volt realitása. Néhány kitartó alapító azonban szakmai célok mentén folytatta a találkozókat. Ennek eredményeképpen végül 2003-ban a Veszprém Megyei Bíróság által bejegyzésre került a szervezet (érdekesség, hogy az azonos tartalmú alapító okiratot a Pest Megyei Bíróság két alkalommal is elutasította). Bár a tagságon keresztül eredetileg tervezett országos lefedettség lényegesen szűkült, a célok nem változtak. Az Egyesület székhelyváltás után Kiscsőszön folytatta tevékenységét, mely mind célközönségét, mind szakmai területeit, mind földrajzi lefedettségét tekintve egyre bővült. Több helyi rendezvény és oktatási program mellett megkezdte szélesebb körű munkáját, mely mára nemzetközi szintű kapcsolatokat és együttműködéseket eredményezett.

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület munkájának bemutatása

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évtizedes fennállása óta a magyar néphagyomány kutatását, átörökítését tekinti fő feladatának. E-célok mentén végzi tevékenységét, szervezi, bonyolítja programjait. Munkája évről-évre egyre szerteágazóbb, sokszínűbb lett, melynek eredményeként a szervezet mára az egész magyar nyelvterületen, sőt több távoli országban is ismertté vált.

 

Tevékenységünk részterületei:

 

Képzések, táborok

Rendszeresen szervezünk néptáncos továbbképzéseket. A képzések tematikája változó. Gyakran választunk egy-egy tájegységről ismert táncanyagot. Ilyenkor a gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt. A néphagyománnyal kapcsolatos elméleti ismeretekről is tartottunk képzéseket, így például pedagógusok számára népi gyermekjátékokat, játékdalokat, módszertani információkat oktattunk. Különleges érdeklődés kíséri a már több alkalommal megtartott szakmai beszélgetéssorozatot, melyet Furik Rita elismert folklorista, koreográfus vezet. Erre a programra az ország minden részéről érkeztek táncoktatók, együttes vezetők. A nyári időszakban több szakmai tábort is bonyolítunk, melyek fő helyszíne a székhelyünk, Kiscsősz. E táborok egyre népszerűbbek, kedveltebbek. A programban a táncoktatás mellett módszertani beszélgetések, egyéb kiegészítő események kapnak helyet. A célközönségünk ezeken a táborokon főként a felnőtt korosztály.

 

Rendezvények

Szinte minden hónapra esik olyan népművészeti rendezvény, melyet Egyesületünk önállóan, vagy partnerségben szervez. Bekapcsolódunk a térség népművészeti programjaiba, segítjük a kistelepülések rendezvényeit, lehetőségeink szerint saját rendezvényeket bonyolítunk. Legjelentősebb rendezvényeink: Somló Hangja Fesztivál, Kiscsőszi Pajtafesztivál (partnerségben), Bakony Népművészeti Találkozó (partnerségben), Farsangi Disznóvágás Kiscsőszön, Regölés Kiscsőszön, Veszprémi Folklórparádé, Bakony Virágai Szólótáncverseny, Bakony Néptáncfesztivál (partnerségben), Vándorvigadalom, stb..

 

Magyar-Magyar kapcsolatok

Évek óta bonyolítjuk és fejlesztjük „Hidak” programunkat. E tevékenységünk kezdetben arra korlátozódott, hogy határon túli magyar hagyományőrzőkkel építettünk kapcsolatot. Később ezeket a szervezeteket meghívtuk Magyarországra és közös eseményeket, konferenciákat, előadássorozatokat szerveztünk. Jelenleg egy honlap formájában reklámozzuk tevékenységünket (www.hidakforum.hu) a honlapon található információk a világ bármely tájáról elérhetők. Azért fontos ez, mert a honlap célja a távol élő magyarok megszólítása, a más országokban működő magyar népművészeti szervezetekkel való kapcsolattartás. Elmélyült kapcsolatot ápolunk Kanada, Amerika, Ausztria, Szlovénia (Muravidék), Szlovákia (Csallóköz), Románia (Erdély), Szerbia (Vajdaság) és Németország magyar néptáncosaival. Az Országos Táncháztalálkozón megrendeztük a Minden Magyarok Tánca című programunkat, melyre száz fölötti résztvevő érkezett a világ különböző országaiból.

 

Múzeum

Nemrégiben adtuk át az UMVP III –as tengelye által támogatott Kiscsőszi Interaktív Falumúzeumot. Ez az Intézmény a jövőben terveink szerint a rendezvényeink, képzéseink egyik fő színtere lesz. A múzeum folyamatosan látogatható. A térségre jellemző építészeti formák, eszközök mellett vendég kiállítások láthatók. A múzeum része az istálló, melyben élő, valóságos állatokkal mintázható a régi falusi gazdálkodó életmód. A kerti pajtát táncteremmé alakítottuk, így nyári táboraink kitűnő közösségi színtere lesz.

 

Szolgáltatásaink

Néptánc-, népzeneoktatás, tehetséggondozás

Néptánc, népzenei képzések, táborok, rendezvények

Helyi hagyományokhoz, vallási ünnepekhez kötődő programok, rendezvények

A Somló és térsége borkultúrához köthető emlékei, más munkához kötődő emlékek gyűjtése, továbbadása

Lovas hagyományok ápolása, oktatása

Módszertani segítségnyújtás népzenében, néptáncban

Határon túli magyarokkal és más nemzetek kultúrájának képviselőivel való kapcsolattartás, együttműködések kialakítása

Közösségi események szervezése, közösségi formák kialakulásának ösztönzése

A szférák közötti kapcsolat erősítése (civil, közigazgatási – politikai, gazdasági), közös programok

Széles körű kapcsolatrendszer kialakítása más hasonló (és nem hasonló…) szervezetekkel

Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola

 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Kodály Zoltán

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület újabb nagy lépést tett előre térségünk kulturális életének és közoktatásának minőségi javítása terén, hiszen 2014 szeptemberében megkezdte oktatási tevékenységét az egyesület fenntartásában működő Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola. A művészeti iskola az egyesület szellemiségét és célkitűzéseit átvéve és tovább gyarapítva legfőbb céljának a települési kisközösségek megerősítését, a magyar néphagyomány és néptánc megfelelő színvonalú oktatását tekinti.

Az iskola devecseri székhellyel működik, az első évben több, mint 140 diákkal. A székhelyen kívül hat telephelyen vehetik igénybe az intézmény szolgáltatásait jelenleg alsó tagozatos általános iskolások: Boba, Csabrendek, Gógánfa, Noszlop, Somlóvásárhely, Sümeg.

Pedagógusaink kiváló fiatal szakemberek, akik kihívásnak tekintik az új iskola színvonalas működtetését. Művész előéletük megalapozza a szakmai tudást. Az iskola megbízott vezetője Török Sándor, oktatók Szabó Rubinka és Linczenbold Maximilián. Az intézmény elindítása Devecser városának is nagy öröm, hiszen kistérségi központként szeretné mindinkább támogatni a helyben maradó, megerősödő értékeket.

Diákjaink az első néhány hónapos felkészülést követően Advent időszakában kezdtek el bemutatkozni iskoláik, térségeik közönsége előtt. Devecseri csoportunk részt vehetett az „Adventi esték Devecserben” rendezvénysorozat első hétvégéjén, ahol Luca-napi népszokásokat mutattak be, majd a közönség bevonásával nagyon jó hangulatú szabadtéri táncházat tartottak.

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola közös néptánccsoportja egy színvonalas előadással mutatkozott be az “Advent fényei” című Devecseri Művészeti Gyerekfesztiválon, ahol Luca-napi népszokást felelevenítő műsort adtak elő.

 

Partnerek, támogatók

 

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium

és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült. 

 

  

Nemzeti Együttműködési Alap

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Forgórózsa Népművészeti Központ

 

www.csurdongolo.org

Kapuvár Néptáncegyüttes