Hidakfórum

 

 

Aktuális

Elérhető a civil szervezetek új hivatalos honlapja!

2011. december 5-én az Országgyűlés elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt. A törvénnyel létrehozott Nemzeti Együttműködési Alap a 2012-es költségvetési évtől kezdődően a bejegyzett civil szervezetek számára működésük, szakmai programjaik megvalósításához, valamint a szomszédos, európai uniós tagállamok civil szervezeteivel folytatott együttműködés, illetve a Kárpát-medencében kifejtett civil társadalmi aktivitás támogatására költségvetési forrásokat biztosít. Az Alapot a Wekerle Sándor Alapkezelő kezeli.

A Civil tv. számos újdonságot és változást hoz 2012. január 1-jétől a civil szervezetek számára. Az Alap működésével kapcsolatos további információkért kérjük kísérje figyelemmel a http://civil.kormany.hu/ honlapot!

Bízunk abban, hogy a jövőben is egyre több civil szervezetet tudunk segíteni mindennapi munkájukban, programjaik, céljaik megvalósításában! Ehhez nyújtanak segítséget a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által biztosított működési és programtámogatási célzatú pályázati úton elnyerhető, illetve egyedi támogatási kérelemre történő megállapítás útján rendelkezésre álló források!

Alapvető fogalmak

Avagy. Induljunk el a „kályhától”

A nonprofit, vagyis a nem nyereségorientált szervezetekre nem találunk értelmező rendelkezést a magyar joganyagban. Egy nemzetközi meghatározást követve az alábbi ismérvekkel rendelkező szervezet tekinthető nonprofitnak:

-intézményesültség

-kormányzattól független szervezet

-gazdálkodása eredményét a tagok között fel nem osztó szervezet

-önszerveződésen alapul

-közvetlen politikai hatalom megszerzését és gyakorlását célul nem kitűző szervezet.

Jellemző vonásai:

-az önkéntesség

-a közjószolgálata (közcélúság, közhasznúság)

A nonprofit szektor sokszínű világ, amelyet érintően sokféle csoportosítás elfogadható.

Közös nevező e szervezetek tekintetében, az a profitelosztás tilalma.

 

Partnerek, támogatók

 

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium

és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült. 

 

  

Nemzeti Együttműködési Alap

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Forgórózsa Népművészeti Központ

 

www.csurdongolo.org

Kapuvár Néptáncegyüttes