Hidakfórum

 

 

Társadalmi egyeztetés

 

A Közigazgatási és Igaszságügyi Minisztérium „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényről” címmel szeptemberben törvényjavaslatot terjesztett a Kormány elé.

A javaslat célja a társadalom legszélesebb rétegeinek bevonása a jogszabályok előkészítésébe, a jogszabálytervezetek véleményezésébe.

A különböző szervezetek bevonása, a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását és az önkéntes jogkövetést segítené elő.

Forrás: www.kim.gov.hu

A nonprofit szektor jogi környezete

Célunk a jogi tájékozottság elősegítése, ezért igyekszünk minél több témát kifejteni

Kérdéseiteket ebben a témakörben is várjuk


Számos törvény tartalmazza a nonprofit szervezetekre érvényes szabályokat.

Első és legfontosabb az 1989-ben elkészült Egyesülési jogról szóló törvény,

1989. II. tv. (röviden: Etv.), amely a szervezeti szabályozást tartalmazza. Fő szempont, hogy az egyesülési jog mindenkit megillet. E jog gyakorlását csak szűk körben korlátozza a joganyag. Például: társadalmi szervezet tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére.

Másik meghatározó törvényünk az 1997-ben megalkotott Közhasznúságról, annak meghatározásáról szóló törvény: 1997. évi CLVI. törvény (röviden: Ksztv.)

További meghatározó joganyag az ún. 1%-os törvény (1996. CXXVI. Tv.). ,

az új Polgári Törvénykönyv (2009. évi CXX. Törvény), amelynek 2010. május 1.-től hatályba lépő rendelkezései az alapítványokkal kapcsolatos számos újdonságot tartalmaznak.

A nonprofit szervezetekre vonatkozó paragrafusai születtek az Szja. törvénynek is (1995.évi CXVII tv. 1. számú melléklet 3.2. pontja).

Számos rendelet született a nyilvántartásba-vételi követelményekről, az önkéntességről és így tovább.

{jcomments on}

Partnerek, támogatók

 

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium

és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült. 

 

  

Nemzeti Együttműködési Alap

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Forgórózsa Népművészeti Központ

 

www.csurdongolo.org

Kapuvár Néptáncegyüttes