Hidakfórum

 

 

Néphagyomány, bor a Séd-Dülöngélő Fesztiválon

A program időpontja: 2015. július 18.

A program helyszíne: Somló

Szervező: Somlói borászatok, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület (partner)

Érintettek száma: 2000 fő

 

Újszerű kezdeményezésként idén a Somló oldalában kerültek megrendezésre a régebben a dobai kastélyparkban megszokotthoz hasonló koncertek és kulturális programok. Zsoldos Lászlónak és Balogh Zsuzsának sikerült elérnie, hogy a szőlősi oldal borászai összefogjanak és szervezetten nyissák meg pincéiket. A programok a pincék előtti tereken zajlottak. Egyesületünk néptánc gálát tartott a Somlió Birtok nagy színpadán. A bécsi délibáb Néptáncegyüttes mellett egyesületünk táncmesterei és a kertai gyermek néptánccsoport szerepelt a műsorban.

Kiscsőszi Délibáb

A program időpontja: 2015. július 13-19.

A program helyszíne: Kiscsősz, Somló

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

Érintettek száma: 40 fő

 

Hidak programunk kapcsán Kiscsőszön vendégeskedett az ausztriai magyarság kiemelkedő kulturális csoportja, a bécsi Délibáb Néptáncegyüttes. A csoport július 13-ától július 19-éig tartózkodott nálunk. Céljuk, hogy a magyar néptáncos és a néphagyományt családi szintem is igyekezzenek a bécsiek számára érdekessé tenni. A táborozásra így nem csak az együttes tagjai jöttek, hanem ismerős családok kisgyermekekkel, nagyszülőkkel. A tábori program több részprogramból állt. Bors Erika a gyermekekkel és szüleikkel gyermekjátszót tartott minden délelőtt a közösségi szálláshely termében.

A néptánc foglalkozások a Múzeumpajtában zajlottak. Az együttes új koreográfiákat szeretne az ősz folyamán összeállítani. Ezeknek a műsorszámoknak a táncanyagával ismerkedtek a próbákon. Török Sándor Bonchidai táncokat, Linczenbold Maximilián és Szabó Rubinka pedig magyarbődi táncokat tanítottak.

A tábor teljes időtartamában jelen volt Nagy Albert prímás és zenekara, akik mindvégig élő muzsikával kísérték a próbákat, esténként pedig a táncházban húzták a talpalávalót.

 

18-án este nagy sikerű előadással mutatkoztunk be a somlói Séd-dülöngélő fesztiválon.

Élő Értékhét a Somló-Ság Kulturális Tengelyén

A program időpontja: 2015. július 5-12.

A program helyszíne: Kiscsősz

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

Érintettek száma: 2500 fő

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hungarikum Klubja és önkéntesi köre is közreműködött nagyszabású programsorozatunk lebonyolításában, mely szervesen illeszkedett a térségben zajló kulturális események sorába. A rendezvénynek több vonulata volt.

Fontosnak tartottuk, hogy olyan értékek kerüljenek bemutatásra, amelyek immár a magyar kultúra jelképei, szerepelnek a Hungarikumok, vagy a Nemzeti Értékek tárában. Természetesen a hozzánk legközelebb álló Táncház módszer kapta a legnagyobb hangsúlyt, hiszen a néptáncra épültek rendezvényeink.

 

Július 5-10-ig nemzetközi táborunk esti programjaiban a hagyományos táncházi formát valósítottuk meg. A táncot ismerő, gyakorló vendégek mellett ki-ki kedvére megpróbálhatta a kezdő táncformákat is, hiszen ebben a jelen lévő mesterek segítségünkre voltak. A táncházakat a Dűvő zenekar mellett rengeteg kiváló zenész kísérte, hiszen párhuzamosan zajlott a Dűvő Népzenei Tábor.

XI. Kiscsőszi Pajtafesztivál

A program időpontja: 2015. július 8-12.

A program helyszíne: Kiscsősz

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

Érintettek száma: 5000 fő

 

A Pajtafesztivál alaphangulatát nagyban meghatározta, hogy a Kiscsőszön a fesztivál hetében zajlott a Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora – Dűvő Népzenei Tábor. Így az első napok délelőttjei néptánc-és népzeneoktatással teltek. A különböző helyszíneken gyakorló zenészek az ebédet megelőzően minden nap Cimbi diófája alatt egyesítették tudásukat.  Igazán egyedi élményt jelentett a vendégeknek,  amikor hatvan különböző korosztályú és nemzetiségű vonós egyszerre szólaltatta meg hangszerén a magyar népzene hamisíthatatlan dallamait a Dűvő Zenekar vezetésével.

 

Hidak Magyar – Magyar Kulturális Találkozó

A program időpontja: 2015. június 28 – július 18.

A program helyszíne: Kiscsősz – Kerta – Somló

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

Érintettek száma: 2000 fő

 

Hidak programunk 1996 óta zajlik. Célja az anyaországi és a határon túli magyarság összefogása, közös kulturális események, szakmai programok bonyolítása. Az idei esztendőben több részesemény keretében több száz határon túli és távoli országokban élő magyar látogatott el hozzánk, hogy hosszabb-rövidebb ideig részt vegyen képzésünkön, rendezvényünkön.

 

A program június 28-ától július 18-áig zajlott. Az első szakaszban gyermek csoportokat fogadtunk a Felvidékről és Erdélyből. A felvidéki Nagymegyer város művészeti iskolásai 32 fővel érkeztek pedagógusok, szülők kíséretével. A csoport vezetője Mészáros Magdolna. Székelyudvarhelyről negyven gyermek érkezett, akik a Boróka Néptáncegyüttes tagjai. Vezetőjük Kelemen Erzsébet tanárnő. A gyerekek hat napot töltöttek Kiscsőszön, ezalatt a két térség táncaival ismerkedhettek 3-3 napon át. A felvidéki Gömör tájegység fent-hangsúlyos, szökellő, verbunkos, eszközös táncai mellett tanulhatták a székelyek stílusban erősen eltérő forgatós táncait is.  Mestereik a Kassa környéki Nagyidán élő Kupec Mihály és Kupec Zsófia, illetve a Csíkszentdomokosról származó híres táncos Kádár Ignác és párja, Baranyai Barbara voltak.

Dűvő népzenei tábor Kiscsőszön

A program időpontja: 2015. július 5-10.

A program helyszíne: Kiscsősz

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

Érintettek száma: 80 fő

 

Nemzetközivé vált és országosan ismertté lett néhány év alatt a Dűvő zenekar kiscsőszi népzenei tábora. Erdéllyel ellentétben Magyarországon mindössze néhány tábor ad lehetőséget arra, hogy a népzene szerelmesei fejleszthessék önmagukat. A régi idők nagy Téka táborai, a Tükrös tábor, a Méta tábor mellett úgy tűnik nagy létjogosultsága van a Dűvő zenekar táborának is. Az idei évben nagyon magas volt a külföldről érkezett magyar népzenészek, zenerajongók létszáma. Összesen közel hetven vonós zenész vett részt a táborban, ahol az erdélyi Szászcsávás és a kelet-magyarországi Szatmár tájegység zenei világát tanulhatták az érdeklődők.

A hegedűt Hrúz Dénes és Hrúz Szabolcs tanították. Nagy Zsolt foglalkozott a brácsásokkal, Mohácsy Albert pedig a nagybőgő használatának rejtelmeibe avatta be tanítványait. A tábor énekes vendége, Kubinyi Júlia is sok tanítvánnyal büszkélkedhetett.

Az oktatás a falu és az Interaktív Faluház több helyszínén zajlott, párhuzamosan. A délelőtti és délutáni foglalkozásokat követően vacsora előtt minden nap „összemuzsikáláson” adódtak össze a megtanult harmóniák, dallamok.

 

Az esti órákban aztán a táncosokkal közösen, táncházban mulattak a táborozók.

Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora
 
Kiscsőszön

 

A program időpontja: 2015. július 5-10.

A program helyszíne: Kiscsősz

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

Érintettek száma: 80 fő

 

Ismét sikeresen zajlott a már tíz éve megrendezett táborunk, melynek célközönsége főleg azokból a fiatalokból és szakemberekből adódik, akik már magasabb szintre jutottak a tánctanulás és a táncértelmezés terén. Hat napos táborunkban három tájegység sajátos táncanyagával ismerkedhettek a hallgatók. A tájegységeken belül konkrét települések táncait választottuk, így is emelve a szakmai értéket.

A tábor eljő két napján, július 5-6-án Kádár Ignác és Baranyai Barbara Nagyecsed táncait tanították. A szatmári település bővelkedik régi nagy táncosokban, akik közül többen ma is élnek és néha bemutatják tudásukat. A tábor végére éppen ezért meghívtuk a nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes tagjait.

 

A második két napos program a Duna mellékére, Madocsára kalauzolta az érdeklődőket. A madocsai csárdásokat Szabó Szilárd és Németh Ildikó tanították.

 

Leader és kultúra

Kiscsőszre látogatott a szilágysági Tövishát Leader Egyesület küldöttsége

 

A program időpontja: 2015. július 2.

A program helyszíne: Kiscsősz

Szervező: GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

Érintettek száma: 80 fő

 

Negyven fős szilágysági küldöttség járt térségünkben, a GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület meghívására. A vendégek a Tövishát Leader Egyesület tagjaiként azzal a céllal látogattak el hozzánk, hogy jó példákat, módszereket, sikeres kezdeményezéseket lássanak a gazdaságfejlesztés területéről. Több napos programjuk kiemelt eseménye volt a kiscsőszi látogatás.

A vendégek megtekintették az Egyesület és a helyi vállalkozások turisztikai fejlesztéseit, majd belepillantottak az éppen zajló gyermek néptánc tábor oktatási programjába. Vacsora előtt Egyházaskesző néptánccsoportja kedveskedett egy kis néptánc műsorral. A csoport tagjaként a falu Polgármester Asszonya is fellépett. A közös vacsorát követően a táborban résztvevő gyerekek és az Élő Forrás Néptánccsoportja tartottak előadást a vendégeknek. A jó táncokhoz a Zagyva Banda szolgáltatta a jó muzsikát.

  

PASSPORT CONTROL 34

KISCSŐSZI DOKUMENTUMFILM KÉSZÍTŐ MŰHELY

2015. július 9-12.

Kiscsősz (Somló környéke)

 

(a Kiscsőszi Pajtafesztivál keretében)

 

Műhelyünk - a helyszínt adó településből és a Pajtafesztiválból és keretében működő népzenei és néptánc táborból adódóan - elsősorban azoknak a népzenészeknek, néptáncosoknak, általánosságban a népi kultúra iránt érdeklődőknek

szól, akiket izgat e világ vizuális rögzítése, tartalmi és képi megfogása.

 

A mai világban, amikor a mobiltelefonok nagy részével is már olyan technikai minőségű felvételeket lehet készíteni, amelyek akár televíziós minőségűek, az érdeklődőknek érdemes azzal foglalkozni, hogy a felvételnek ne csak technikai, hanem operatőri és hang minősége is legyen. Szakmai nyelvről lefordítva nézhető és hallgatható legyen a felvétel!

A műhely több fokozatban tud segíteni az érdeklődőknek:

 

Partnerek, támogatók

 

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium

és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült. 

 

  

Nemzeti Együttműködési Alap

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Forgórózsa Népművészeti Központ

 

www.csurdongolo.org

Kapuvár Néptáncegyüttes