Hidakfórum

 

EFOP

EFOP-1.3.5-16-2016-00092

EFOP

Közhasznúsági jelentés

Kapcsolat

 

Kovács Norbert Cimbi

cimbi@iplus.hu

Iroda: Honvédő Szandra

szandra99@gmail.com

Tel.: 06-88-220-156

06-20-369-0667

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

8494 Kiscsősz,
Kossuth u. 47.

Nonprofit kalauz

 

 

Szintén hasznos, jogi tudnivalók az alábbi linken:

http://civil.kormany.hu/jogszabalyok

 

A nonprofit szférában, profi szakemberekre van szükség ahhoz, hogy a szervezetek működése fenntartható legyen. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozottság, a jogszabályok, törvények értelmezése és helyes alkalmazása.

 

Kedves Kollégák!

 

Az új civil törvény teljes, hatályos szövegét az alábbi linken érhetitek el:

http://civil.kormany.hu/jogszabalyok

 

Jó munkát kíván

A Szerkesztőség

 

 

A számviteli beszámoló letétbe helyezése


Országos Bírósági Hivatal közleménye a civil szervezetek beszámolóinak benyújtásáról - 2012.02.22.

 

Tájékoztatás - A civil szervezetek beszámolóinak benyújtásáról (2011. évi CLXXXI. törvény 105. § (1) bekezdés):

Azok a civil szervezetek, amelyek a törvény előírása szerint 2012. június 30-a előtt kell, hogy eleget tegyenek a beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtási kötelezettségüknek, a beszámolót és közhasznúsági jelentést papír alapon kell megküldeniük az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére.
Fontos, hogy az alábbi technikai előírások betartásával nyújtsák be a beszámolót és a közhasznúsági jelentést: A/4-es nagyságú, 80g/m2 súlyú papíron, egyoldalasan, vagy a papír mindkét oldalán folyamatosan kitöltve.
Erre a dokumentumok feldolgozása (szkennelése) és a bíróságok központi honlapján (országos névjegyzékben) történő közzététel elősegítése érdekében van szükség.
Kérjük a szervezeteket, hogy elsősorban postai úton, tértivevényes levélben juttassák el a dokumentumokat az alábbi címre:
Országos Bírósági Hivatal
Budapest 1363 Pf. 24/1.
A borítékon tüntessék fel:  Beszámoló
Az OBH lehetőséget biztosít a beszámolók és közhasznúsági jelentések személyes beadására is, az alábbi helyen és időpontokban:
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal - Országos Nyilvántartások Iroda (Budapest, V. Szalay u. 16.)
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.15 - 12.00 óra
Szerda: 08.15 - 12.00 óra
Péntek 08.15 - 12.00 óra

Aktuális

Elérhető a civil szervezetek új hivatalos honlapja!

2011. december 5-én az Országgyűlés elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt. A törvénnyel létrehozott Nemzeti Együttműködési Alap a 2012-es költségvetési évtől kezdődően a bejegyzett civil szervezetek számára működésük, szakmai programjaik megvalósításához, valamint a szomszédos, európai uniós tagállamok civil szervezeteivel folytatott együttműködés, illetve a Kárpát-medencében kifejtett civil társadalmi aktivitás támogatására költségvetési forrásokat biztosít. Az Alapot a Wekerle Sándor Alapkezelő kezeli.

A Civil tv. számos újdonságot és változást hoz 2012. január 1-jétől a civil szervezetek számára. Az Alap működésével kapcsolatos további információkért kérjük kísérje figyelemmel a http://civil.kormany.hu/ honlapot!

Bízunk abban, hogy a jövőben is egyre több civil szervezetet tudunk segíteni mindennapi munkájukban, programjaik, céljaik megvalósításában! Ehhez nyújtanak segítséget a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által biztosított működési és programtámogatási célzatú pályázati úton elnyerhető, illetve egyedi támogatási kérelemre történő megállapítás útján rendelkezésre álló források!

 

Civil pályás letámadás

A Fidesz a demokratikus intézményrendszer letámadásában a közhatalmi szféra és az üzleti világ után most jutott el a civil szektorig. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétett, „Az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvénytervezet (civiltörvény) lényegesebb elemei erről szólnak. A politikával átitatott pártállam kiterjesztéséről a civil szférára.

 

A Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Szakmai Kollégiumának aktuális pályázatai

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

  1. Az élő népművészet országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak, továbbképzéseinek megvalósítására
  2. Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására

Beadási határidő: 2011. február 21.

E hónapban a Nemzeti Civil Alap kiírta a magyarországi civil szervezetek működési pályázatát

Fontos változások ezzel kapcsolatban:

  • a támogatást csak a 2011. június 1-től, szeptember 30-ig terjedő időszakra lehet benyújtani
  • minimum 10 % önerővel kell rendelkezni, amelyről el is kell számolni

Mindezek fényében nagyon fontos, hogy a beadandó pályázatok költségvetését és természetesen a szöveges anyagát is, figyelmesen állítsuk össze.

Változások a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatkezelési rendszerében [2011.január 6.]

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak kezelését 2011 januárjától a Wekerle Sándor Alapkezelő veszi át. (NFÜ)


2011. január 1-jétől az ESZA Nonprofit Kft. helyett a Wekerle Sándor Alapkezelő veszi át a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak kezelését. A pályázati kezelőszervezetek átalakulásával kapcsolatban a pályázóknak nincs teendőjük.

Társadalmi egyeztetés

 

A Közigazgatási és Igaszságügyi Minisztérium „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényről” címmel szeptemberben törvényjavaslatot terjesztett a Kormány elé.

A javaslat célja a társadalom legszélesebb rétegeinek bevonása a jogszabályok előkészítésébe, a jogszabálytervezetek véleményezésébe.

A különböző szervezetek bevonása, a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását és az önkéntes jogkövetést segítené elő.

Forrás: www.kim.gov.hu

Nő a határon túli magyarok támogatása

Forrás: www.kim.gov.hu

Ulicsák Szilárd , a határon túli magyarok támogatásainak áttekintéséért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy a jövő évi költségvetésben 1,3 milliárd forinttal több forrás jut majd a határon túli magyarság támogatására. Ezen belül jelentősen bővülhet az oktatási-nevelési támogatás, a szórványoktatás és a csángómagyarok programjainak költségvetési tétele.

Partnerek, támogatók

 

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium

és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült. 

 

  

Nemzeti Együttműködési Alap

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Forgórózsa Népművészeti Központ

 

www.csurdongolo.org

Kapuvár Néptáncegyüttes